Committee
Scientific Committee:

Nicholas Alikakos     Peter Bates               Yongluo Cao       Guanrong Chen      SuiSun Cheng         Shui-Nee Chow

L.O. Chua                  Zhaosheng Feng       Xilin Fu              Giorgio Fusco         Shaobo Gan            Weigao Ge

Boling Guo                Lihong Huang          Wen Huang         Wenzhang Huang   Christopher Jones   Tibor Krisztin

Yang Kuang               Chengzhi Li              Jia Li                   Wantong Li            Weigu Li                 Yong Li

Xiao-Biao Lin            Zhiwu Lin                 Bin Liu               Weishi Liu              Kening Lu              Zhien Ma

John Mallet-Paret      Dingbian Qian           Shigui Ruan       Wenxian Shen         Junping Shi            Yuefei Wang

Junjie Wei                  Lan Wen                    Jianhong Wu      Zhihong Xia           Dongmei Xiao        Daoyi Xu

Yuantong Xu             Xiangdong Ye            YingfeiYi           Jiangong You          Rong Yuan              Xiaoping Yuan

Chongchun Zeng      Meirong Zhang          Weinian Zhang   Xiang Zhang           Xiaoqiang Zhao      Shengfan Zhou

Deming Zhu              Huaiping Zhu            Xingfu Zou

 

 

Organizing Committee:

Chair:

Maoan Han                             Shanghai Normal University, China
Jibin Li                                    Zhejiang Normal University and KUST, China
Jianshe Yu                               Guangzhou University, China
Members:
Junping Shi                               College of William and Mary, USA
Yanni Xiao                                 Xi'an Jiaotong University
Yicang Zhou                              Xi'an Jiaotong University
Yuying Wang                             Xi'an Jiaotong University 
Jian Zu                                       Xi'an Jiaotong University
Xiaodan Sun                              Xi'an Jiaotong University
Yibao Li                                    Xi'an Jiaotong University
Sanyi Tang                                Shaanxi Normal University
Tingting Zhao                           Northwest University
 
 
 
 

 

版权所有: 西安交通大学 站点设计: 网络信息中心 陕ICP备05001571号
欢迎您访问我们的网站,您是第 位访客